Аспекты Луны и Нептуна. Соединение Луна Нептун, оппозиция Луны Нептун, тригон Луна Нептун, квадрат Луна Нептун, секстиль Луна Нептун.

Елена Брова
16,6K views